Życie sakramentalne

 

Sakramenty to niewyczerpane żródło łaski i zbawienia. Są one widzialnymi znakami łaski, którą oznaczają i sprawiają. Sakrament to spotkanie. Św. Tomasz powie, że podstawowym a zarazem szczytowym spotkaniem ludzkości z Bogiem bylo połączenie Bóstwa z Człowieczeństwem w osobie Jezusa Chrystusa. W wyniku tego spotkania natura ludzka została uwielbiona. Sakramenty sa kontynuacją tego spotkania.(prawda że to piękne i wzniosłe?)!!!

 

Sakramenty w naszej parafii:

Chrzest - podczas mszy św. o godz. 12.00. Inne mozliwości po uzgodnieniu z ks. proboszczem. Po uzgodnieniu terminu, należy pobrać z kancelarii formularz, czytelnie go wypełnić i w tygodniu poprzedzającym chrzest stawić się ponownie w kancelarii wraz z aktem urodzenia dziecka.

Bierzmowanie - pierwsza klasa szkoły średniej, przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu i trwa do maja lub czerwca, spotkania cotygodniowe z wyjątkiem ferii i kolędy.

Pokuta - codziennie kwadrans przed mszą poranną i pół godziny przed mszą wieczorną, w niedzielę pół godziny przed każdą mszą, w pierwsze piątki miesiąca pół godziny przed mszą poranną i trzy kwadranse przed mszą wieczorną. Oczywiście zawsze można się umówić indywidualnie zarówno na spowiedź jak i na rozmowę.

Sakrament Chorych - w nagłych przypadkach w każdej chwili. Oczekuję na zgłoszenia do chorych w pierwsze piątki miesiąca.

Małżeństwo - we wszystkie dni, po wcześniejszym ustaleniu z ks. proboszczem. Jeśli sakrament małżeństwa jest połączony z zabawą weselną to odpada piątek, gdyż jest to tradycyjnie dzień pokutny  ( chyba,że zainteresowani uzyskają stosowną dyspensę).