Koronawirus

Zakłada ze zbiorem informacji i materiałów na czas trwania epidemii Koronawirusa

Nr 557/Abp/2020

 RESKRYPT  
Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, niniejszym, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Korzystających z dyspensy zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych. 
 
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
 
Ks. dr Janusz Bodzon
Kanclerz Kurii

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego zwracamy się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze w naszym najbliższym otoczeniu.

Seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem. Według zaleceń specjalistów osoby starsze powinny większość czasu spędzać w domu. Nie każdy może jednak liczyć na pomoc rodziny. Stąd duża rola sąsiadów, pracowników służb,
a także wolontariuszy.

Informacja dla Seniorów

Jeżeli jesteś osobą samotną, wymagasz pomocy w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, wykupieniu leków lub znasz osobę potrzebującą pomocy zadzwoń do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie tel.(22) 739 73 20 w godz. 10 – 15.

Straży Gminnej w Nadarzynie tel.(22) 720 08 67 w godz. 10-15.

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury tel. 502 891 926
pon. – pt. w godz.10.00 -12.00.

Caritas przy parafii św. Klemensa w Nadarzynie 728 947 323.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz